ČLÁNKY

 • Dovolená
  19.3.2018 14:05 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Prosím o sdělení, zda se tzv. odstávka, tj. doba, kdy nám zaměstnavatel přechodně nepřiděluje práci, započítává do odpracované doby pro účely dovolené.

 • Hospodaření odborových organizací a spolků
  16.3.2018 7:21 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Ráda bych Vás informovala, že nakladatelství Sondy, s. r. o. v minulých dnech vydalo aktualizovanou publikaci Hospodaření odborových organizací a spolků s metodickým výkladem pro praxi k právnímu stavu k 1. březnu 2018.

 • Kontroly nouzového osvětlení
  14.3.2018 9:15 | Václav ČIKL

  Podle § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné…

 • Důležité údaje pro rok 2018
  13.3.2018 8:27 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Odměňování

 • Kampaň Zdravé pracoviště 2018–2019
  8.3.2018 11:13 | Anna Tichá

  Přítomnost nebezpečných látek na pracovišti a kontakt s nimi představují pro zaměstnance celou řadu zdravotních a bezpečnostních rizik. V Evropě je těmto látkám vystaven stále velký počet pracovníků. Na problematiku…

 • Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
  22.2.2018 7:32 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Regionální manažer tvrdí naší odborové organizaci, že musíme každý rok poslat přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku. Nikdy jsme to nedělali, tak proč to musíme dělat nyní a podle…

 • GDPR se blíží
  20.2.2018 12:36 | Petr PECH

  General Data Protection Regulation, nebo chcete-li jednoduše ochrana osobních údajů, dle nové revoluční legislativy EU bude od května 2018 i pro nás povinností.

 • Náhlá změna rozvrhu směn
  19.2.2018 9:13 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Mám jenom takový malý dotaz. Když se stane případ, že zaměstnanec přijde na svou směnu, kterou má jasně definovanou, příkladně ranní, a vedoucí mu oznámí, že následující den nebude mít ranní, ale odpolední, je to…

 • Proč se odbory zapisují do veřejného rejstříku
  13.2.2018 10:07 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Náš regionální manažer po našem závodním výboru chce, abychom zapsali členy závodního výboru do veřejného rejstříku. Nikdy to po nás nikdo nechtěl. Proč to máme dělat? Můžeme si o tom přečíst někde v zákonech? A…

 • Pracovní cesta
  5.2.2018 7:31 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Dovoluji si mít zdvořilý dotaz k problematice služebních cest. Konkrétně v pracovní den, na který připadá „dlouhá směna“, je pracovník vyslán na služební cestu mimo okres. Započetí cesty, tj. doby strávené na…

 • Doručování
  31.1.2018 11:25 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Prosím vysvětlit, jak to je s doručením výpovědi zaměstnavatelem. Jaký je postup.

 • Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory
  30.1.2018 12:26 | Anna Tichá

  Jste členy odborů a chcete se podělit o zkušenost, kterou vám členství v nich přineslo? Zúčastněte se tedy soutěže o nejlepší příběh spojený s odbory, kterou právě vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů.…

 • Přiměřená doba na oddech a jídlo
  29.1.2018 10:31 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci,…

 • Výhody poskytování benefitů
  29.1.2018 9:15 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Dotaz: Je pro zaměstnavatele výhodnější poskytovat zaměstnancům benefity, nebo jim přidat peníze přímo k výplatě? Zaměstnavatel nám zatím stravenky neposkytuje a před kolektivním vyjednáváním bychom měli rádi vhodný…

 • Vyjednávání o stravném pro rok 2018
  24.1.2018 8:28 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Dotaz: Před zahájením kolektivního vyjednávání bychom se chtěli zeptat na vhodnou výši hodnoty stravenek. Je možné tuto hodnotu nějak odvodit? A dále bychom se chtěli zeptat, zda je pravda, že zaměstnanec musí vždy část…

 • Příplatky ke mzdě
  18.1.2018 7:59 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci a ve svátek se proto platí od této…

 • Platové tarify od 1. ledna 2018
  8.1.2018 17:25 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které nahradí nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 • Cestovní náhrady v roce 2018
  2.1.2018 8:24 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Prosím o informaci, zda i v roce 2018 dojde k úpravě cestovních náhrad.

 • Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
  19.12.2017 17:49 | Václav ČIKL

  Od 15. prosince platí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška…

 • Valorizace
  16.12.2017 8:16 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Vzhledem k tomu, že mně zaměstnavatel poskytuje tzv. rentu z důvodu pracovního úrazu, zajímá mě, zda i v roce 2018 dojde k tzv. valorizaci průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů.

 • Starší články