ČLÁNKY

 • Nájem na dobu určitou a jeho prodloužení
  24.5.2018 8:27 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Uzavřel jsem nájemní smlouvu na dobu určitou, na dobu jednoho roku od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. V nájemní smlouvě je uvedeno, že prodloužení nájemní smlouvy je možné formou číslovaného dodatku. V bytě bydlím dál…

 • Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou
  21.5.2018 10:22 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Máme nájemní smlouvu na dobu určitou. Pronajímatel nám smlouvu bez problémů doposud prodlužoval. Nyní ale nastala situace, kdy nám pronajímatel sdělil, že nám smlouvu již neprodlouží. Všechno řádně a včas …

 • Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby
  14.5.2018 10:17 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Pronajímateli jsem v listopadu 2017 doručil výpověď. Sdělil jsem mu, že mám za sebe náhradu již od prosince, a protože pronajímatel na nic nereagoval, sepsal jsem s novým nájemcem předávací protokol a ten jsem…

 • Byt je třeba protokolárně předat
  11.5.2018 12:18 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Doručil jsem pronajímateli výpověď z bytu (mám potvrzeno převzetí výpovědi) a po výpovědní době jsem se odstěhoval a hodil klíče do jeho schránky. Pronajímatel tvrdí, že jsem řádně byt nepředal, a chce po mně…

 • Nájem bytu na dobu určitou a výpovědní doba
  7.5.2018 7:34 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Uzavřeli jsme nájem bytu na dobu určitou s tím, že jsme si v nájemní smlouvě sjednali dvouměsíční výpovědní dobu. Je to možné?

 • Důvody výpovědi jsou nepravdivé
  4.5.2018 9:41 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Chtěla bych Vás poprosit o radu. Jedná se o bydlení, jsem sama s dítětem v nájmu (doba neurčitá), bydlíme tady přesně rok a dnes mi pronajímatelé dali výpověď z nájmu, jako důvod uvedli, že byt potřebuje…

 • Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně
  3.5.2018 9:25 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Pronajímateli jsem sdělila, že nesouhlasím, abychom každý měsíc v poplatcích za pronájem bytu hradili pojistné domu, poplatek za správu, vrátnici a provozní náklady, a požadovala jsem po něm vrácení této částky.…

 • VII. sjezd ČMKOS
  30.4.2018 8:38 | Anna Tichá

  Ve dnech 27. a 28. dubna proběhl v pražském hotelu Olšanka VII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, tentokráte s mottem „Společně silnější“. Na úvod jednání shrnul předseda Josef Středula činnost…

 • Přiměřená doba na oddech a jídlo
  13.4.2018 7:16 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Pracuji v 12hodinových směnách. Zaměstnavatel mně neumožní čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech a nutí mě, abych pracoval po celou dobu přítomnosti na pracovišti, tj. 12 hodin. Z pracovní doby mně však…

 • Požadavky pro řádný výkon práce
  9.4.2018 8:16 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě, po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás požaduje chodit do…

 • Zrušení karenční doby
  4.4.2018 16:42 | Anna Tichá

  Vláda v demisi schválila dne 21. března návrh sociální demokracie na zrušení tzv. karenční doby, tedy na obnovu náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci. To, kolik by nemocní pobírali, ještě ale rozhodnuto není. Na…

 • Nošení pracovního oděvu a jmenovky
  4.4.2018 9:19 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Lze v pracovní smlouvě sjednat, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Může to zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu nebo lze to dohodnout v kolektivní smlouvě?

 • Příplatek za zastupování
  27.3.2018 8:30 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Pracuji dlouhá léta v technických řídících funkcích na střední úrovni – jedná se o řízení technických oddělení nebo úseků výrobních provozů nebo závodu. Před více než čtyřmi lety došlo k situaci, že na jednom z…

 • Společné prohlášení zástupců odborových svazů OS ECHO a OS UNIOS
  23.3.2018 14:22 | Michal VOTAVA

 • Dovolená
  19.3.2018 14:05 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Prosím o sdělení, zda se tzv. odstávka, tj. doba, kdy nám zaměstnavatel přechodně nepřiděluje práci, započítává do odpracované doby pro účely dovolené.

 • Hospodaření odborových organizací a spolků
  16.3.2018 7:21 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Ráda bych Vás informovala, že nakladatelství Sondy, s. r. o. v minulých dnech vydalo aktualizovanou publikaci Hospodaření odborových organizací a spolků s metodickým výkladem pro praxi k právnímu stavu k 1. březnu 2018.

 • Kontroly nouzového osvětlení
  14.3.2018 9:15 | Václav ČIKL

  Podle § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné…

 • Důležité údaje pro rok 2018
  13.3.2018 8:27 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Odměňování

 • Kampaň Zdravé pracoviště 2018–2019
  8.3.2018 11:13 | Anna Tichá

  Přítomnost nebezpečných látek na pracovišti a kontakt s nimi představují pro zaměstnance celou řadu zdravotních a bezpečnostních rizik. V Evropě je těmto látkám vystaven stále velký počet pracovníků. Na problematiku…

 • Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
  22.2.2018 7:32 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Regionální manažer tvrdí naší odborové organizaci, že musíme každý rok poslat přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku. Nikdy jsme to nedělali, tak proč to musíme dělat nyní a podle…

 • Starší články