ČLÁNKY

 • Příplatky ke mzdě
  18.1.2018 7:59 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci a ve svátek se proto platí od této…

 • Platové tarify od 1. ledna 2018
  8.1.2018 17:25 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které nahradí nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 • Cestovní náhrady v roce 2018
  2.1.2018 8:24 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Prosím o informaci, zda i v roce 2018 dojde k úpravě cestovních náhrad.

 • Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
  19.12.2017 17:49 | Václav ČIKL

  Od 15. prosince platí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška…

 • Valorizace
  16.12.2017 8:16 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Vzhledem k tomu, že mně zaměstnavatel poskytuje tzv. rentu z důvodu pracovního úrazu, zajímá mě, zda i v roce 2018 dojde k tzv. valorizaci průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů.

 • Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
  15.12.2017 9:28 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Na jednom školení jsem slyšela, že zápočtový list je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, ale když si pro něj zaměstnanec nepřijde, nemusí mu ho posílat. Je to pravda?

 • PF 2018
  13.12.2017 10:34 | Michal VOTAVA

  Vážení členové,

 • Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
  11.12.2017 7:15 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Při pozdním příchodu do zaměstnání z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat jen tuto dobu, např. 7 min., anebo musí napracovat např. minimálně 15 minut? U našeho zaměstnavatele musí vždy napracovat…

 • Kratší pracovní doba a práce přesčas
  6.12.2017 16:32 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: V pracovní smlouvě byla sjednána kratší pracovní doba – 35 hodin týdně. Nyní by mě zajímalo, jak to je s prací přesčas. Kdy se bude jednat o práci přesčas. Zda lze v tomto případě vůbec práci přesčas nařídit.

 • Stránky OS UNIOS v rekonstrukci
  29.11.2017 9:13 | Michal VOTAVA

 • Dlouhodobé ošetřovné
  28.11.2017 8:28 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Moje maminka je po náhlé komplikované operaci. Zatím je v nemocnici, ale během 14 dní bude propuštěna do domácí péče. Její nemoc si vyžaduje celodenní péči, avšak já i manžel ještě pracujeme. Slyšela jsem, že je…

 • Stop násilí na ženách
  24.11.2017 5:23 | Anna Tichá

  Násilí na ženách patří bezpochyby mezi nejzávažnější celosvětové problémy. Podle OSN se během svého života až 70 % žen a dívek setká s určitou formou násilí, jedna ze tří žen v životě stala obětí fyzického násilí. Roku…

 • Otcovská
  23.11.2017 10:10 | Jitka KOCIANOVÁ

  Dotaz: Dobrý den. V únoru se nám narodí druhé dítě. Rád bych manželce s miminkem pomohl. Snad už je to uzákoněné. Můžete uvést podrobnosti? Děkuji.

 • Zkušební doba v případě pracovního poměru na dobu určitou
  15.11.2017 7:22 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Je možné sjednat zkušební dobu i v případě pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou?

 • Stravování
  8.11.2017 17:53 | Jaromír ZRUTSKÝ

  Dotaz: Jsem zaměstnána ve škole, kde je zřizovatelem město. Přestože mám od lékaře předepsanou dietu, musím hradit jedno jídlo. Prý to vyplývá z právního předpisu. Je to pravda?

 • Týden vědy a techniky
  31.10.2017 9:25 | Anna Tichá

  Ve znamení vědy se letos ponesou dny od 6. do 12. listopadu, v rámci nichž se uskuteční 17. ročník největšího vědeckého festivalu v České republice – Týdnu vědy a techniky Akademie věd České republiky.

 • NAŘÍZENÍ VLÁDY K PRÁCI V LESE
  23.10.2017 0:00 | Václav ČIKL

  Dne 18. září 2017 schválila vláda nařízení o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Nařízení bude platit od 1. ledna 2018 a ruší…

 • Školení organizací z regionu Praha a Soběslav
  17.10.2017 17:02 | Jitka ZETTELOVÁ

  Ve dnech 11. a 12. října t. r. přijelo celkem 25 osob z 15 základních organizací svazu z regionu Praha a Soběslav na školení. V krásném prostředí Vysočiny členové vyslechli aktuální informace z odborů a ze svazu,…

 • Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018
  11.10.2017 17:45 | Jana KOUDELKOVÁ Bc.

  Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ze dne 21. srpna 2017 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku…

 • Bílá pastelka na pomoc nevidomým
  2.10.2017 11:24 | Anna Tichá

  V měsíci říjnu je již od roku 1964 každý patnáctý den, jakožto Mezinárodní den bílé hole, věnován všem nevidomým. Pořádány jsou při této příležitosti nejrůznější akce, které mají lidem přiblížit svět nevidomých a zvýšit…

 • Starší články