Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů

28. dubna jsme si jako každý rok připomněli oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a zraněné při práci. Tuto akci pořádá Mezinárodní odborová konfederace a její členské organizace. Při této příležitosti organizovala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) seminář, kterého se zúčastnili předseda ČMKOS pan Josef Středula, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolf Hahn, svazoví inspektoři bezpečnosti práce, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. 

Na závěr proběhl pietní akt za 131 osob, které se již nikdy nevrátí z práce, neboť zahynuly v roce 2015 při plnění pracovních úkolů. Je to o 25 osob více než v roce 2014. K největšímu počtu smrtelných pracovních úrazů došlo ve 3. čtvrtletí roku 2015, kdy, jak si ještě dobře pamatujeme, panovala tropická vedra.

Václav Čikl