Byt je třeba protokolárně předat

Dotaz: Doručil jsem pronajímateli výpověď z bytu (mám potvrzeno převzetí výpovědi) a po výpovědní době jsem se odstěhoval a hodil klíče do jeho schránky. Pronajímatel tvrdí, že jsem řádně byt nepředal, a chce po mně další nájemné. Může?

Odpověď: Váš dotaz bohužel obsahuje velmi málo konkrétních informací, proto mohu jen obecně  uvést, že pronajímatel použil § 2295 občanského zákoníku, kdy pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá. Váš pronajímatel ale obdržel od Vás výpověď, která mu byla řádně doručena, takže věděl, že chcete skončit, Vy jste byt opustil a vhodil mu klíče od bytu do jeho schránky, takže v tomto případě je možné použít poslední větu ustanovení § 2292 odst. 1 občanského zákoníku, kdy není pochyb o tom, že nájem bytu skončil. Tím však nechci říct, že tento postup, tj. pouhé vhození klíčů do schránky namísto protokolárního předání bytu a klíčů, schvaluji.

Domnívám se, že další požadavky pronajímatele na nájemné jsou neoprávněné. Nemohu však předjímat, jaký názor na věc by měl v případě soudního sporu soud. Doporučuji proto pronajímateli písemně sdělit, že jste se k datu skončení nájmu bytu odstěhoval, v bytě nemáte žádné věci a klíče od bytu jste pronajímateli vhodil do schránky.

JUDr. Jitka Kocianová