VII. sjezd ČMKOS

Ve dnech 27. a 28. dubna proběhl v pražském hotelu Olšanka VII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, tentokráte s mottem „Společně silnější“. Na úvod jednání shrnul předseda Josef Středula činnost konfederace za uplynulé období, projednána byla zpráva revizní komise a zpráva o hospodaření ČMKOS. Se svými příspěvky následně vystoupili hosté, mezi nimi například premiér v demisi Andrej Babiš, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák či generální tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini. Závěr prvního dne patřil volbě vedení konfederace, do jehož čela byl na další čtyři roky opět vybrán Josef Středula; místopředsedy se stali Vít Samek a Radka Sokolová.

Vzhledem k tomu, že druhý den sjezdu připadl na 28. duben, který je oslavován jako Mezinárodní vzpomínkový den, byl jeho počátek věnován obětem pracovních úrazů či nemocí z povolání, jež si přítomní připomenuli a jejichž památku uctili symbolickými svícemi. Hlavním bodem dne pak bylo představení programových cílů ČMKOS do roku 2022. Za úkol si největší odborová centrála předsevzala prosadit především zkrácení týdenní pracovní doby ze 40 hodin na 37,5 hodiny bez snížení mzdy, zrušení karenční doby a nárůst minimální mzdy o 1 500 Kč, tj. na 13 700 Kč měsíčně. Usilovat bude také o základní výměru dovolené ve výši 5 týdnů pro zaměstnance ve státní i soukromé sféře, přijetí zákonného rámce umožňujícího dřívější odchod do důchodu profesím pracujícím ve vysoce exponovaném zdraví škodlivém prostředí nebo rovnocenné odměňování všech bez ohledu na pohlaví, zemi původu a další diskriminační hlediska. Na 11. září dále plánuje uspořádat další manifestační mítink kampaně „Konec levné práce“, která již delší dobu probíhá.