Příplatek za zastupování

Tento článek je pouze pro přihlášené uživatele.

Můžete se přihlásit nebo registrovat.

Vrátit se zpět

Dotaz: Pracuji dlouhá léta v technických řídících funkcích na střední úrovni – jedná se o řízení technických oddělení nebo úseků výrobních provozů nebo závodu. Před více než čtyřmi lety došlo k situaci, že na jednom z oddělení závodu, které je v „pavouku“ na úrovni toho mnou řízeného, odešel jeho vedoucí (rozvázání pracovního poměru z jeho iniciativy), a jelikož se vzhledem k vysoké specializaci předmětného pracovního zařazení hledala obtížně náhrada, byl jsem požádán o zástup v řízení předmětného útvaru po dobu, než se někdo vhodný najde. Vzhledem k mým dosavadním zkušenostem jsem řízení od počátku zástupu slušně zvládl i se současným řízením mého útvaru. Jako náhrada mzdy mi bylo placeno 50 % základního platu kolegy, který odešel – ale po dobu půl roku, jak stanoví kolektivní smlouva. Po půl roce bylo ředitelem konstatováno, že oba mnou řízené úseky fungují dobře, ten pro mne nový lépe než předtím, ale náhrada mzdy ve výši 50 % mi už nemůže být vyplácena. S mým souhlasem mi ředitel snížil můj příplatek na výši jen prémie k platu v této funkci, tedy výsledný příplatek je na úrovni asi 15 % platu mého kolegy. Tak už řídím dvě oddělení více než 4 roky, protože obsazení místa se i z nákladových důvodů už nehledá. Po celou dobu je však toto mé druhé oddělení vedeno organizačně zcela odděleně, má své hospodaření s měsíčním vyhodnocováním, má své oddělené personální obsazení, oddělenou pracovní tématiku – jen vedoucího ušetřili, protože útvar řídím já spolu se svým útvarem. Vzhledem k tomu, že patřím k lidem, kteří se snaží obětavě pro firmu pracovat, ani mi uvedený stav nepřipadal jako nějaká moje oběť. Často se však zamýšlím nad tím, že mé finanční ohodnocení není adekvátní, firma na mě šetří za ta léta velké peníze a nejsem si jist, zda z pohledu práva nemám nárok na lepší ohodnocení, případně i s náhradou prostředků neprávem mi nevyplacených v předmětném více než čtyřletém období.