Pracovní cesta

Dotaz: Dovoluji si mít zdvořilý dotaz k problematice služebních cest. Konkrétně v pracovní den, na který připadá „dlouhá směna“, je pracovník vyslán na služební cestu mimo okres. Započetí cesty, tj. doby strávené na služební cestě, plus např. školení, plus cesta zpět je jedna pracovní doba? Nebo se za pracovní dobu počítá toliko čas, po který se pracovník mimo okres školí? Pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou s místem výkonu práce na pracovišti a v městě, kde žije. Jsem zaměstnán v jedné akciové společnosti.

Uvedu příklad:

V „dlouhý den“ je pracovní doba od 7.00 do 17.00, tj.10 hod. - 0,5 hod.(přestávka) = 9,5 hod. pracovník je vyslán na školení, např. v Brně, školení je od 10.00 do 16.00 hod.. Na cestu do Brna je zapotřebí např. 3 hodiny a totéž na dobu zpět. Tj. 6 + 6 hodin = úhrnem 12 hodin – 30 min na oběd = 11,5 hod. Pracovníkovi je započteno pouze 8 hodin a ještě je v minusu 2 hodiny, protože jel na školení v dlouhý den a to má pracovat od 7.00 do 17.00 hodin, tedy by si měl zbylou dobu napracovat. Domnívám se, že v případě neplacených přesčasů by si měl mít možnost vybrat náhradní volno. A tak se ptám. Děkuji.

Odpověď: V § 210 zákoníku práce je uvedeno: „Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Vzhledem k tomu, že Vašemu příkladu moc nerozumím, vysvětlím to na tomto příkladu: Zaměstnanec má pracovní dobu od 7.00 hod. do 15.30 hod. Jedná se např. o technologa. Na pracovní cestu, konkrétně na školení (bude se jednat o prohloubení kvalifikace), vyjede tzv. referentským vozidlem v 6.00 hod. Do místa, kde se uskuteční školení, přijede v 9.00 hod. Školení trvá od 10.00 hod. do 17.00 hod. Do místa trvalého bydliště přijede v 19.00 hod.

V tomto případě mu od 6.00 hod. do 7.00 hod. nenáleží mzda, náhrada mzdy ani jiné náhrady. Od 7.00 hod. do 17.00 hod. mu náleží mzda, tj. náleží mu i za dobu od 7.00 hod. do 10.00 hod. Pokud prokáže, že školení trvalo do 17.00 hod., od 15.30 do 17.00 hod. se jedná o práci přesčas. Od 17.00 hod. do 19.00 hod. mu opět nenáleží mzda, náhrada mzdy ani jiné náhrady.

Pro účely poskytování stravného se samozřejmě započítává celá doba trvání pracovní cesty, tj. od 6.00 hod. do 19.00 hod.

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který má jako druh práce sjednáno řidič, potom by mu zaměstnavatel musel poskytnout mzdu i za dobu od 6.00 do 7.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod.

K Vašemu tvrzení, že v případě neplacených přesčasů by si měl mít možnost vybrat náhradní volno, sděluji následující. Zákoník práce nezná pojem neplacený přesčas. Za práci přesčas zaměstnanci náleží příplatek nebo náhradní volno. Náhradní volno za práci přesčas zaměstnanec čerpá pouze tehdy, pokud s tím vyslovil souhlas.

JUDr. Jaromír Zrutský