Pracovní cesta

Tento článek je pouze pro přihlášené uživatele.

Můžete se přihlásit nebo registrovat.

Vrátit se zpět

Dotaz: Dovoluji si mít zdvořilý dotaz k problematice služebních cest. Konkrétně v pracovní den, na který připadá „dlouhá směna“, je pracovník vyslán na služební cestu mimo okres. Započetí cesty, tj. doby strávené na služební cestě, plus např. školení, plus cesta zpět je jedna pracovní doba? Nebo se za pracovní dobu počítá toliko čas, po který se pracovník mimo okres školí? Pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou s místem výkonu práce na pracovišti a v městě, kde žije. Jsem zaměstnán v jedné akciové společnosti.