Výhody poskytování benefitů

Dotaz: Je pro zaměstnavatele výhodnější poskytovat zaměstnancům benefity, nebo jim přidat peníze přímo k výplatě? Zaměstnavatel nám zatím stravenky neposkytuje a před kolektivním vyjednáváním bychom měli rádi vhodný argument, aby je poskytovat začal.

Odpověď: Pod pojmem benefity, které zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytovat, se neskrývají jen nejvíce rozšířené stravenky. Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytovat benefity například i ve formě různých šeků či poukázek (mohou být využívané např. na sportovní či relaxační aktivity atd.).

Vzhledem k tomu, že jednotlivé benefity i mzdy podléhají různým formám zdanění i odvodům sociálního a zdravotního pojištění, je asi nejpřehlednější výhody poskytování benefitů jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance ukázat přímo na níže uvedených příkladech.

První příklad ukazuje výhody při poskytování stravenek z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. Na druhém příkladu jsou vidět rozdíly při poskytování šeků opět jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. 

Příklad 1.


Příklad 2.

Bc. Jana Koudelková