Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ze dne 21. srpna 2017 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění.

Tímto nařízením se od 1. 1. 2018 zvyšuje minimální mzda z částky 66 Kč za hodinu na 73,20 Kč za hodinu (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin) a měsíční mzda se zvyšuje z částky 11 000 Kč na 12 200 Kč.

V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých tarifních skupinách prací.

Zaručenou mzdou se podle § 112 odst. 1 zákoníku práce rozumí mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ustanovení tohoto zákona, podle smlouvy, vnitřního předpisu a mzdového nebo platového výměru. Vykonávané práce jsou odstupňovány podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou z těchto skupin jsou úrovně zaručené mzdy stanoveny jednotlivě.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům jsou závazné pro zaměstnavatele, u nichž není mzda zaměstnanců sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat.

Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

V tabulce č. 1 je uvedena nejnižší úroveň zaručené mzdy pro pracovní dobu v délce 40 hodin týdně a přepočet pro týdenní pracovní dobu v délce 38,75 (pro zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem) a 37,5 hodin (pro zaměstnance, kteří pracují v podzemí, ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu):

Tabulka č. 1 


V Kč/hod při délce týdenní pracovní doby


Skupina prací

40 hod

38,75 hod

37,5 hod

V Kč za měsíc

1.

73,2

75,6

78,1

12 200

2.

80,8

83,4

86,2

13 500

3.

89,2

92,1

95,1

14 900

4.

98,5

101,7

105,1

16 400

5.

108,8

112,3

116,1

18 100

6.

120,1

124,0

128,1

20 000

7.

132,6

136,9

141,4

22 100

8.

146,4

151,1

156,2

24 400

Tabulka č. 2 uvádí vývoj výše minimální mzdy od roku 2000 do současnosti. Z tabulky je patrné pozastavení růstu minimální mzdy v letech 2007 až 2013. V posledních třech letech se naopak výše minimální mzdy postupně přibližuje na úroveň 40 % průměrné mzdy.

Tabulka č. 2

Období

Výše minimální mzdy v Kč za měsíc

2000 leden

4 000

2000 červenec

4 500

2001 leden

5 000

2002 leden

5 700

2003 leden

6 200

2004 leden

6 700

2005 leden

7 185

2006 leden

7 570

2006 červenec

7 955

2007 leden

8 000

2013 srpen

8 500

2015 leden

9 200

2016 leden

9 900

2017 leden

11 000


Autor

  • Jana KOUDELKOVÁ Bc.