Bílá pastelka na pomoc nevidomým

V měsíci říjnu je již od roku 1964 každý patnáctý den, jakožto Mezinárodní den bílé hole, věnován všem nevidomým. Pořádány jsou při této příležitosti nejrůznější akce, které mají lidem přiblížit svět nevidomých a zvýšit povědomí o problémech, s nimiž se potýkají. 

Tímto dnem se u nás inspirovali také pořadatelé charitativní sbírky „Bílá pastelka“, kteří počínaje rokem 2000 organizují prodejní akci, na níž zakoupením právě bílé pastelky (v nabídce najdete ovšem už i jiné barvy) můžete přispět na projekty zkvalitňující každodenní život nevidomých. Výnosy sbírky putují například na podporu výcviku vodicích psů, odstraňování orientačních a dopravních bariér, kompenzační pomůcky či časopis pro zrakově postižené.

Letošní sbírka u nás proběhne ve středu 11. října, a pokud někde i vy narazíte na prodejce těchto pastelek, máte možnost minimální částkou 30 korun pomoci dobré věci.