Zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz kouření na pracovištích

Tento článek je pouze pro přihlášené uživatele.

Můžete se přihlásit nebo registrovat.

Vrátit se zpět

V oblasti zákazu kouření na pracovištích a zákazu požívat alkoholické nápoje došlo ke změnám, protože od 31. 5. 2017 platí nový zákon, který nově upravuje tuto problematiku. Jedná se o zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Bude proto nepochybně vhodné připomenout právní úpravu této závažné právní problematiky.