Členská schůze odborové organizace DISTEP a. s.

Dne 2. prosince 2016 ve stylu módy dvacátých let proběhla členská schůze odborové organizace akciové společnosti DISTEP Frýdek-Místek. Schůze se zúčastnili ve velkém počtu nejen zaměstnanci současní, ale i kompletní vedení Distepu a bývalí pracovníci, kteří jsou v současné době již ve starobním důchodu. Originálním nápadem letošního roku bylo to, aby všichni přišli oděni a upraveni ve stylu 20. let minulého století, neboť jejich firma slavila letos dvacáté výročí zahájení činnosti. Stěžejním bodem členské schůze byly informace závodního výboru o činnosti odborové organizace za minulé období, o jejím hospodaření a o výsledcích kolektivního vyjednávání.

S aktuálním děním v podniku a výhledem do budoucnosti seznámila přítomné členy ekonomická náměstkyně podniku ve velmi zajímavé prezentaci.

Oficiální část schůze byla poté vystřídána kulturním vystoupením taneční skupiny z Ostravy, které odstartovalo volnou zábavu.

Děkuji tímto závodnímu výboru za pozvání na tuto akci. Bylo milé pobýt v přátelské atmosféře, kterou všichni účastníci společně na konané akci vytvořili. 

Václav Čikl