Předmětem naší činnosti je zejména:

 • ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů našich členů
 • konzultační servis zejména v oblastech: pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poskytování právní pomoci našim členům a organizacím
 • zastupování našich členů před soudem
 • kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů
 • organizování sportovních a zájmových činností
 • kolektivní vyjednávání
 • rekreace
 • poskytování sociálních podpor, výpomocí a příspěvků
 • problematika zaměstnanosti
 • odměňování zaměstnanců, poskytování benefitů, penzijní připojištění a životní kapitálové pojištění
 • daň z příjmu fyzických osob
 • možnosti odborové organizace
 • možnosti vzdělávání se v těchto oblastech

Naši členové mohou využívat:

 • bezplatné zastoupení před soudem
 • podporu v tíživé sociální situaci
 • sociální podporu v nezaměstnanosti
 • úrazové pojištění při svazové sportovní a zájmové činnosti
 • podporu při zákonné stávce
 • podporu při plné nebo částečné invaliditě v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolaní
 • podporu při smrtelném pracovním úrazu a úmrtí následkem nemoci z povolání
 • příspěvek při úmrtí rodinného příslušníka
 • příspěvek při narození dítěte člena