Předmětem naší činnosti je zejména:

 • konzultační servis zejména v oblastech: pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • organizování sportovních a zájmových činností
 • rekreace
 • poskytování sociálních podpor, výpomocí a příspěvků
 • poradentství problematiky dávek státní sociální podpory
 • problematika daně z příjmu fyzických osob
 • problematika zaměstnanosti
 • obecná orientace v právních předpisech dotýkající se zájmů rodiny a dětí

Naši členové mohou využívat:

 • bezplatné zastoupení před soudem
 • podporu v tíživé sociální situaci
 • sociální podporu v nezaměstnanosti
 • úrazové pojištění při svazové sportovní a zájmové činnosti
 • podporu při zákonné stávce
 • podporu při plné nebo částečné invaliditě v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • podporu při smrtelném pracovním úrazu a úmrtí následkem nemoci z povolání
 • příspěvek při úmrtí rodinného příslušníka
 • příspěvek při narození dítěte člena