Předmětem naší činnosti je zejména:

  • pracovněprávní problematika
  • odměňování zaměstnanců
  • oblast bezpečnosti práce
  • pomůžeme vám se vzděláváním zaměstnanců a vytvoření sociálního smíru na pracovišti