Mezinárodní vzpomínkový den
S heslem „Připomínejme si mrtvé, ale bojujme za živé“ jsme si v Praze v Domě odborových svazů (DOS) 28. dubna připomněli oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a zraněné při práci. V České republice se v roce 2016 nevrátilo z práce domů 104 osob. V působnosti Státního úřadu inspekce práce to bylo 102 mužů a žen a další dva smrtelné úrazy evidoval Český báňský úřad. Pro mě byla překvapivá informace, že nejčastější obětí pracovního úrazu byl člověk ve věku od 51 do 60 let. Já jsem předpokládal, že lidé v této věkové kategorii už jsou natolik zkušení, že se nebudou pouštět do žádných riskantních operací. Bohužel asi velkou roli sehrává rutina a podcenění rizika. Drtivou většinu obětí tvoří muži, konkrétně se jedná o 101 mužů a 3 ženy.
 • Rodina a děti
  • pracovněprávní problematika
  • dávky státní sociální podpory
  • obecná orientace v právních předpisech
   dotýkající se zájmů rodiny a dětí
 • Zaměstnavatelé
  • oblast bezpečnosti práce
  • odměňování zaměstnanců
  • pomůžeme vám se vzděláváním
   zaměstnanců a vytvoření sociálního
   smíru na pracovišti
 • Zaměstnanci
  • kolektivní vyjednávání
  • problematika zaměstnanosti
  • možnosti vzdělávání se v těchto
   oblastech

Aktuálně

ČLÁNKY
Více zpráv

Více zpráv

OD NAŠICH ČLENŮ


Více zpráv

SPORTOVNÍ HRY


Více zpráv

REKREACE


Více zpráv