Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů
28. dubna jsme si jako každý rok připomněli oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a zraněné při práci. Tuto akci pořádá Mezinárodní odborová konfederace a její členské organizace. Při této příležitosti organizovala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) seminář, kterého se zúčastnili předseda ČMKOS pan Josef Středula, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolf Hahn, svazoví inspektoři bezpečnosti práce, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
 • Rodina a děti
  • pracovněprávní problematika
  • dávky státní sociální podpory
  • obecná orientace v právních předpisech
   dotýkající se zájmů rodiny a dětí
 • Zaměstnavatelé
  • oblast bezpečnosti práce
  • odměňování zaměstnanců
  • pomůžeme vám se vzděláváním
   zaměstnanců a vytvoření sociálního
   smíru na pracovišti
 • Zaměstnanci
  • kolektivní vyjednávání
  • problematika zaměstnanosti
  • možnosti vzdělávání se v těchto
   oblastech

Aktuálně

ČLÁNKY
Více zpráv

OD NAŠICH ČLENŮ


Více zpráv

SPORTOVNÍ HRY


Více zpráv

VZDĚLÁVÁNÍ


Více zpráv