Školení na severní Moravě
Zveme Vás na dvoudenní seminář na téma „Pracovněprávní předpisy“ 19. až 20. 9. 2017, v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích (http://www.hotelpetrbezruc.cz/).
 • Rodina a děti
  • pracovněprávní problematika
  • dávky státní sociální podpory
  • obecná orientace v právních předpisech
   dotýkající se zájmů rodiny a dětí
 • Zaměstnavatelé
  • oblast bezpečnosti práce
  • odměňování zaměstnanců
  • pomůžeme vám se vzděláváním
   zaměstnanců a vytvoření sociálního
   smíru na pracovišti
 • Zaměstnanci
  • kolektivní vyjednávání
  • problematika zaměstnanosti
  • možnosti vzdělávání se v těchto
   oblastech

Aktuálně

ČLÁNKY
Více zpráv

Více zpráv

OD NAŠICH ČLENŮ


Více zpráv

SPORTOVNÍ HRY


Více zpráv

VZDĚLÁVÁNÍ


Více zpráv

REKREACE


Více zpráv