Členská schůze odborové organizace DISTEP a. s.
Dne 2. prosince 2016 ve stylu módy dvacátých let proběhla členská schůze odborové organizace akciové společnosti DISTEP Frýdek-Místek. Schůze se zúčastnili ve velkém počtu nejen zaměstnanci současní, ale i kompletní vedení Distepu a bývalí pracovníci, kteří jsou v současné době již ve starobním důchodu. Originálním nápadem letošního roku bylo to, aby všichni přišli oděni a upraveni ve stylu 20. let minulého století, neboť jejich firma slavila letos dvacáté výročí zahájení činnosti. Stěžejním bodem členské schůze byly informace závodního výboru o činnosti odborové organizace za minulé období, o jejím hospodaření a o výsledcích kolektivního vyjednávání.
 • Rodina a děti
  • pracovněprávní problematika
  • dávky státní sociální podpory
  • obecná orientace v právních předpisech
   dotýkající se zájmů rodiny a dětí
 • Zaměstnavatelé
  • oblast bezpečnosti práce
  • odměňování zaměstnanců
  • pomůžeme vám se vzděláváním
   zaměstnanců a vytvoření sociálního
   smíru na pracovišti
 • Zaměstnanci
  • kolektivní vyjednávání
  • problematika zaměstnanosti
  • možnosti vzdělávání se v těchto
   oblastech

Aktuálně

ČLÁNKY
Více zpráv

Více zpráv

OD NAŠICH ČLENŮ


Více zpráv

SPORTOVNÍ HRY


Více zpráv