Svazové sportovní hry 2018
V letošním roce dojde k některým změnám u všech sportů. Kromě tradiční změny míst u turistiky dojde i ke změně míst u ostatních sportů. Stolní tenis navíc nebude součástí turnaje bowlingu, ale nově turnaje v hodu šipkami.

Aktuálně

ČLÁNKY
Více zpráv

OD NAŠICH ČLENŮ


Více zpráv

SPORTOVNÍ HRY


Více zpráv

REKREACE


Více zpráv